Pasaku Skola un BrīnumDarbnīca

Mācies pats un māci bērnus. Daram to viegli un rotaļīgi, izmantojot pasaku, rotaļu un mākslas terapijas tehnikas.